Top 10 Bài luận nói về các ngày lễ ở Việt Nam bằng Tiếng Anh

Hiện nay, đất nước ta đang đẩy mạnh các lĩnh vực trên xu hướng hội nhập quốc tế. Do đó, Tiếng Anh đã và đang là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Các bạn từ mầm non đến các cấp bậc cao hơn cũng đang được bố mẹ đầu tư vào việc học Tiếng Anh. Các bài luận bằng Tiếng Anh luôn là vấn đề “khó nhằn” đối với các bạn học sinh, sinh viên cũng như người vừa đi làm vừa học Tiếng Anh. Sau đây, danh sách xin giới thiệu cho mọi người một số bài luận đơn giản, ngắn gọn nói về các ngày lễ ở Việt Nam bằng Tiếng Anh để các bạn tham khảo nhé!

Bài luận về Lễ Vu Lan (15 tháng Bảy) – Ghost Festival (July 15th – Lunar calendar)

Vu Lan ceremony is the festival of Buddhism on 15th of the seventh lunar month.

In Vietnamese thinking on this day when the gate of hell opens, the spirits of the dead can return to their homes and reunite with their families. The purpose of this ceremony is to wish for the dead relative’s soul to avoid the punishment of the next life.

Also, it is considered to be the Mother’s day in Vietnam, a time to express filial piety to their parents, and to remember one’s responsibilities as children.

The rose chosen is the symbol of love, nobility and fragrance. Remembering your birth and putting it on the chest of a noble flower is the most beautiful love, is the word “Hieu” that a child sends to the their parents. With that in mind, many Vietnamese people, when Vu Lan, put a pink flower on her shirt, is a symbol of having parents. who lost your mother please wear white roses.

Dịch nghĩa:

Vu Lan là một ngày lễ Phật giáo được tổ chức vào ngày 15 tháng Bảy Âm lịch.

Trong suy nghĩ của người Việt Nam, vào ngày này cánh cổng của địa ngục mở ra, linh hồn của người chết có thể quay trở lại nhà của họ và đoàn tụ với gia đình. Mục đích của ngày này là để cầu chúc cho hương hồn của người thân đã khuất không bị trừng phạt ở thế giới bên kia.

Ngoài ra đây cũng được coi là ngày báo hiếu ở Việt Nam – là dịp để những người con thể hiện tình cảm với cha mẹ, và ghi nhớ trách nhiệm làm con của mình.

Bông hoa hồng được chọn là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý và toả ngát hương. Việc nhớ ơn về bậc sinh thành và cài lên ngực bông hoa cao quý là tình cảm đẹp nhất, là chữ Hiếu mà con cái gửi đến bậc sinh thành. Với ý nghĩa đó, nhiều người Việt Nam đến ngày Vu Lan đều cài một bông hoa màu hồng lên áo, ấy là biểu tượng của việc còn cha mẹ. Ai đã mất mẹ thì cài hoa hồng màu trắng.

Bài luận về Giao Thừa (30 tháng Chạp – Âm lịch) – New Year’s Eve (December 30th – Lunar calendar)

In a literal translation, “Giao Thua” means “Passage from the old to the New Year”. It is a common belief among Vietnamese people that there are 12 Sacrd Animals from the Zodiac taking turn monitoring and controlling the affairs of the earth.

Thus, Giao Thua (New Year’s Eve) is the moment of seeing the old chief (Mouse for 2020) end his ruling term and pass his power to the new chief (Buffalo for 2021).

Giao Thua is also the time for Ong Tao (Kitchen God) to return to earth after making the report to the Jade Emperor. Every single family should offer an open-air ceremony to welcome him back to their kitchen.

Giao Thua is the most scared time of the year. Therefore, the first houseguest to offer the first greeting is very important. If that particular guest has a good aura (well respected, well educated, successful, famous, etc), then the family believes that they will receive luck and good fortune throughout the year.

Dịch nghĩa:

Theo nghĩa gốc của từ “Giao Thừa” là “sự chuyển giao từ năm cũ sang năm mới”. Người Việt Nam tin rằng có 12 con giáp lần lượt tiếp quản và trông coi công việc của nhân gian.
Vì vậy, Giao Thừa là khoảnh khắc con giáp của năm cũ (chẳng hạn như Tí của năm 2020) kết thúc “nhiệm kỳ” của mình và chuyển giao “quyền lực” cho con giáp của năm mới (Sửu của năm 2021).
Giao Thừa cũng là thời điểm ông Táo quay trở lại nhân gian sau khi chầu trời để báo cáo với Ngọc Hoàng. Mỗi gia đình đều tổ chức một buổi lễ ở ngoài trời để đón ông táo quay lại căn bếp của nhà mình vào thời khắc đêm Giao Thừa.

Giao Thừa là thời gian thiêng liêng nhất của năm. Vì vậy, vị khách đến nhà đầu tiên là rất quan trọng. Nếu đó là người khách đặc biệt có ảnh hưởng tốt (được tôn trọng, có học vị, thành công, nổi tiếng,…), gia đình đó tin rằng học sẽ có được may mắn và vận mệnh tốt trong suốt cả năm.

Bài luận về Tết Nguyên Đán (1, 2, 3 tháng Giêng – Âm lịch) – Tet holiday (January 1st, 2nd, 3rd – Lunar calender)

Of all the special holidays in my country, I like Tet the most. Tet is an occasion for everyone to get together in a warm atmosphere.

Before Tet holiday, everyone prepares many things and decorates their house. I plant a lot of flowers in front of my house, buy many things such as kumquat, peach blossom, pricot tree, clothes, food,… and make “chung” cake,…

Besides, most of the streets also are decorated beutifully with colorful lights and flowers. During Tet, I spend more time visiting my relatives, friends and colleagues. Especially, we give each other the best wishes for the new year.

Another custom is giving lucky money, which is put into a red envelope as a symbol of luck and wish for a new age. Traditionally, elders will give lucky money to children and the oldest people in the family. However, nowadays, people can give it to anyone including friends, parents, neighbors,… Besides, Vietnamese usually go to pagodas or temples to pray for health, wealth, success,… There is a funny thing: people try to avoid argument or saying any bad things at Tet.

To Vietnamese, Tet is the happiest time of all year around, members in a family can gather together, which is a meaningful messages of Lunar New year festival. All in all, Tet is all about back to origins, be good to others, enjoy the precious moment, and wish for the best to come.

Dịch nghĩa:

Trong số các ngày lễ đặc biệt ở Việt Nam, tôi thích nhất là Tết. Tết là dịp để mọi người sum họp cùng nhau trong bầu không khí ấm áp.

Trước Tết, tất cả mọi người chuẩn bị nhiều thứ và trang trí nhà cửa, mua nhiều thứ như cây quất, cây đào, cây mai, quàn áo, thức ăn,… và gói bánh chưng…

Bên cạnh đó, các con phố đều được trang trí đẹp đẽ với đèn và hoa. Trong dịp Tết, tôi dành nhiều thời gian đi thăm họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp. Đặc biệt, chúng tôi dành tặng nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới.

Theo truyền thống, những người lớn tuổi sẽ đưa lì xì cho trẻ em và người già nhất trong gia đình. Tuy nhiên, ngày nay, mọi người có thể đưa lì xì cho bất cứ ai từ bạn bè, bố mẹ, hàng xóm, … Bên cạnh đó, người Việt Nam thường đến đền hoặc chùa để cầu nguyện sức khỏe, giàu sang, thành công,… Có một điều rất thú vị là mọi người đều tránh cãi nhau và nói những điều không may mắn vào dịp Tết.

Với người Việt Nam, Tết là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cả năm, các thành viên trong gia đình có thể tụ họp, là thông điệp ý nghĩa của lễ hội Tết Nguyên Đán. Trong tất cả, Tết đều hướng về cội nguồn, đối xử tốt với mọi người, tận hưởng những khoảnh khắc quý giá, và mong ước những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

Bài luận về Tết Nguyên Tiêu (15 tháng Giêng – Âm lịch) – First Full Moon Festival (January 15th – Lunar calendar)

After the Lunar New Year, there will be a big festival of Tet Nguyen Tieu (First Full Moon of the New Year).

Most Vietnamese people believe that the First Full Moon of the New Year is the most important among all full moons throughout the year. On January 15th of Lunar calendar, people are supposed to go to pagodas and pray for best things coming to every family members and their beloved friends.

It not uncommon to see people eating vegan food and drinking plain water on the special day. Peacefull mind and lucks for the coming year are the general purposes.

Dịch nghĩa:

Sau dịp Tết Nguyên Đán, dịp lễ lớn đầu tiên là Tết Nguyên Tiêu, hay là ngày rằm đầu tiên của năm mới.

Hầu hết người Việt Nam tin rằng Tết Nguyên Tiêu là ngày rằm quan trọng nhất trong tất cả các ngày rằm của một năm. Vào ngày 15 tháng Giêng Âm lịch, mọi người thường đi lễ chùa vào cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho gia đình và bạn bè.

Mọi người cũng thường ăn chay và uống nước trắng vào dịp lễ này nhằm mục đích có được sự thanh thản và may mắn trong năm mới.

Bài luận về Ngày Lễ Tình Nhân (14 tháng Hai) – Valentine’s Day (February 14th)

Valentine’s Day or Saint Valentine’s Day is a holiday which is celebrated on February 14th by many people around the world.

In some countries, it is the traditional day on which lovers show their love to each other by sending Valentine’s card, giving flowers, or going out for dinner together.

One of the most common presents on this day is chocolate. The holiday is named after a Christian priest – Valentine.

The most common symbol of St. Valentine’s Day is Cupid – the Roman saint of love. Cupid is a young boy with a bow and arrow. The first St. Valentine’s Day was in England and then spread around the world including many countries in Europe, Asia and South America.

However in some countries such as India, Valentine’s Day is not allowed. In india, may lovers are not even allowed to go out together or show their love to each other in public places.

Dịch nghĩa:

Ngày lễ tình nhân hay ngày thánh Valentine là một ngày lễ được nhiều người trên khắp thế giới kỉ niệm vào ngày 14 tháng 2.

Ở một số quốc gia, đây là ngày các cặp tình nhân thể hiện tình yêu với nhau bằng cách gửi thiệp Valentine, tặng hoa hoặc đi ăn tối cùng nhau.

Một trong những món quà phổ biến trong dịp này là sô cô la. Ngày lễ này được đặt tên theo một vị linh mục Thiên chúa giáo tên là Valentine.
Biểu tượng nổi tiếng nhất của ngày Valentine là Cupid – vị thần tình yêu của La Mã. Cupid là một cậu bé cầm cung và mũi tên. Ngày Valentine đầu tiên diễn ra tại Anh và sau đó lan rộng ra khắp thế giới trong đó có nhiều quốc gia ở Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.

Tuy nhiên ở một số quốc gia như Ấn Độ, ngày Valentine bị cấm. Ở Ấn Độ, nhiều cặp tình nhân thậm chí còn không được phép đi chơi hoặc thể hiện tình cảm.

Bài luận về Tết Trung Thu (15 tháng Tám – Âm lịch) – Mid-Autumn Festival (August 15th – Lunar calendar)

Mid-autumn festival is called “Tet Trung Thu” in Vietnam. It is organized in the middle of Autumn which the eighth lunar month of the year.

From the beginning of the month, people have prepared for the festival with colorful and diffe rent-shaped lanterns. Moon cakes or mid-autumn cakes are also prepared along with the various toys for children. There are many traditional toys, the most typical ones are star lantern, paper doctor human, animal-shape lantern, etc. Children carry the lanterns and walk from streets to streets in the funny sounds of their singing every evening.

When the principal time of the festival comes, there are groups of lion dance with crowed drums and cymbals.

In this occasion, to enjoy the beauty of the moon, there are many activities organized. Adults and childrean have their own way of celebrating.

And when speaking of Mid-Autumn, we can’t help but to mention the Moon cake. The round shape of the moon cake signifies completeness and reunion of families.

Dịch nghĩa:

Tết Trung Thu ở việt Nam được tổ chức vào giữa màu Thu, tức là tháng 8 Âm lịch. Tết Trung Thu được coi là ngày Tết của thiếu nhi.

Từ đầu tháng, mọi người đã bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội với những chiếc đèn lồng đủ màu sắc và hình dạng. bánh trung thu cũng được chuẩn bị, cùng với các món đồ chơi cho trẻ em. Có rất nhiều loại đồ chơi truyền thống, đặc trưng nhất là đèn ông sao, đèn sư, đèn kéo quân,… Trẻ em rước đèn qua các con phố trong tiếng hát vui vẻ vào buổi tối.

Vào thời điểm quan trọng nhất của lễ hội, có cả các nhóm múa lân trong tiếng trống rộn ràng. Trong dịp này, để ngắm vẻ đẹp của đêm trăng, có rất nhiều hoạt động được tổ chức. Người lớn và trẻ em đều có những cách riêng để đón mừng Tết Trung Thu.

Và khi nhắc đến Tết Trung Thu, chúng ta không thể không đề cập đến bánh trung thu. Hình dáng tròn của bánh trung thu biểu tượng cho sự vẹn toàn và đoàn tụ của gia đình.

Bài luận về Lễ hội hoá trang (31 tháng Mười) – Halloween (October 31st)

Like many other holidays, Halloween has evolved and changed throughout history. Over 2000 years ago, people called the Celts lived in what is now Ireland, the UK and parts of Northern France. November 1st was their New Year’s Day. They believed that the night before the New Year (October 31st) was a time when the living and the dead came together.

More than a thousand years ago the Christian church named November 1st All Saints Day (also called All Hallows). This was a special holy day to honor the saints and other people who died for their religion. The night before All Hallows was called Hallows Eve. Later the name was changed to Halloween.

Like the Celts, the Europeans of that time also believed that the spirits of the dead would visit the earth on Halloween. They worried that evil spirits would cause problems or hurt them. So on that night people wore costumes that looked like ghosts or other evil creatures. They thought if they dressed like that, the spirits would think they were also dead and not harm them.

The tradition of Halloween was carried to America by the immigrating Europeans. Some of the traditions changed a little, though. For example, on Halloween in Europe some people would carry lanterns made from turnips. In America, pumkins were more common. So people began putting candles inside them and using them as lanterns. That is why you see Jack’o lanterns today.

Dịch nghĩa:

Cũng như nhiều ngày lễ khác, Halloween đã trải qua quá trình biến hoá trong suốt lịch sử. Hơn 2000 năm trước, một nhóm người có tên gọi là người Celt đã từng sinh sống ở khu vực mà ngày nay là Ireland, Anh và một phần của miền Bắc nước Pháp. Họ chúc mừng năm mới vào ngày 1 tháng 11 và tin rằng đêm Giao thừa (31 tháng 10) là thời điểm người sống và người chết gặp nhau.

Hơn 1000 năm trước, Thiên Chúa giáo đặt tên cho ngày 1 tháng 11 là “All Saints Day”, hay còn gọi là “All Hallows”. Đây là một ngày lễ đặc biệt linh thiêng để ngợi ca những vị thánh đã hi sinh cho tôn giáo của mình. Đêm trước ngày All Hallows được gọi là Hallows’ Eve. Tên gọi này sau đó trở thành “Halloween”.

Giống như những người Celt, người dân châu Âu lúc đó cũng tin rằng linh hồn người đã khuất sẽ ghé thăm nhân gian vào ngày Halloween. Họ lo sợ rằng ma quỷ sẽ quấy rối hoặc làm hại họ. Vì vậy vào đêm đó, mọi người sẽ hoá trang thành ma quỷ. Họ cho rằng khi làm vậy, ma quỷ sẽ tưởng rằng họ cũng là người chết nên sẽ không làm hại họ.

Truyền thống ngày Halloween được dân di cư gốc châu Âu mang đến Mỹ. Một số phong tục đã thay đổi ít nhiều. Chẳng hạn như vào ngày Halloween, người châu Âu sẽ cầm đèn lồng làm từ củ cải. Còn ở Mỹ thì bí ngô phổ biến hơn. Nên người Mỹ cho nến vào bí ngô để làm đèn lồng. Đó là nguồn gốc của chiếc đèn lồng.

Bài luận về Ngày của Mẹ (Chủ nhật thứ hai của tháng 5) – Mother’s Day (2nd Sunday of May)

Mother’s day is a day when every child celebrates their mothers. It is celebrated annually as an important event of the year on the second Sunday of May.

Now-a-days, it has been a trend to celebrate Mother’s day at school in the presence of their kids. Mothers get greeting cards, wishing cards or other special gifts by their kids.
On this day, family members go outside to have some delicious dinner. Mothers also give some gifts and lots of love and care to their kids.

Mothers are especially invited by their kids to school where teachers, kids and mothers celebrate the Mother’s day. Both mothers and kids do some activities to fully enjoy this day. Mothers prepare some special dishes like macaroni, chawmin, sweets, biscuits, etc for their kids according to their interest.

Mother also participate in some other activities like dancing, singing, speech, etc. Kids take part in the rhym recitation, oral conversation, dancing, singing, essay wrting, etc related to the Mother’s day.
In the end of celebration, mothers serve their especially prepared dishes to all students of the classroom and teachers.

Dịch nghĩa:

Ngày của Mẹ là một ngày đặc biệt mà mọi đứa trẻ đều muốn làm lễ kỷ niệm ngày này đối với những người mẹ của mình. Đó là một sự kiện quan trọng được tổ chức hàng năm vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng Năm.
Ngày nay, ngày này đã trở thành một xu hướng cho những đứa trẻ tổ chức ăn mừng cùng mẹ tại các trường chúng đang học. Những người mẹ sẽ nhận được những tấm thiệp chúc mừng hoặc những món quà đặc biệt từ những đứa con của mình.
Vào ngày này, các thành viên trong gia đình sẽ đi ra ngoài để thưởng thức những bữa tối ngon miệng và tận hưởng nhiều điều tuyệt vời cùng nhau. Ngoài ra những người mẹ cũng sẽ tặng vài món quà, dành tình yêu và sự quan tâm nhiều hơn đến những đứa trẻ của họ.

Các con sẽ đặc biệt mời mẹ đến trường của mình, nơi mà các cô, các con và các mẹ cùng tận hưởng bữa tiệc trong ngày của Mẹ. Mọi người cùng tham gia một vài hoạt động để tận hưởng trọn vẹn ngày này và chuẩn bị các món ăn đặc biệt như mì ống, chawin, kẹo ngọt, bánh quy,… cho những đứa trẻ theo sở thích của chúng.
Ngoài ra, các mẹ còn tham gia một số hoạt động như nhảy múa, ca hát, phát biểu… Còn những đứa trẻ thì đọc thơ, hội thoại, nhảy múa, ca hát, viết luận,… có liên quan đến ngày của Mẹ.

Trong phần cuối của buổi lễ kỷ niệm, các mẹ sẽ bày ra các món ăn đặc biệt được chuẩn bị trước cho các con và các cô ăn và tận hưởng cùng nhau.

Bài luận về Giáng Sinh (24, 25 tháng Mười hai) – Christmas (December 24th, 25th)

I think Christmas is one of the happiest times of year. According to ancient peoples, Christmas is celebrated primarily on December 25th to commemorate the day Jesus was born. In some weeks before Christmas, people often decorate their house with lights, Christmas trees and much more, prepare the meals for this special day. Besides, children will hang their Christmas socks with the hope of receiving some lovely gifts from the Santa Claus. Christmas day is the day that family members gather together around the fireplace, enjoy the meal, talk and play games in the warm atmosphere. Then people come to the church and pray to the God, confess about their all sins and sufferings, their hope for healthiness and happiness.

Everyone has a smile on their face, especially children. It’s such an exciting time for kids. They can’t wait to open their presents and play with all of their new games and toys.

The most well-known symbol is Santa Claus- the imaginary old man with long, white hair and beard with a red coat who children believe to bring them presents at Christmas.

Let’s not forget the true meaning of Christmas, though. It is not about shopping and Christmas trees and ‘Frosty the Snowmen”. It’s all about love for each other and peace around the world. Let’s hope this message stays alive.

Dịch nghĩa:

Theo tôi Giáng Sinh là một trong những thời điểm hạnh phúc nhất trong năm. Theo người cổ đại, Giáng Sinh được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 để kỷ niệm ngày Chúa Giêsu được sinh ra đời. Trong một vài tuần trước lễ Giáng Sinh, người ta thường trang trí nhà cửa bằng đèn, cây thông và nhiều thứ khác nữa, chuẩn bị bữa ăn cho ngày đặc biệt này. Hơn nữa, trẻ em sẽ treo vớ Giáng Sinh với hy vọng nhận được một số món quà đáng yêu từ ông già Noel. Giáng Sinh là ngày mà những người trong gia đình tụ họp bên cạnh lò sưởi, ăn bữa ăn, nói chuyện và chơi trò chơi trong bầu không khí ấm áp. Sau đó mọi người đến nhà thờ và cầu nguyện với Thượng Đế, thú nhận về tất cả tội lỗi và đau khổ của họ, hy vọng về sức khỏe và hạnh phúc.

Tất cả mọi người đều nở nụ cười trên môi, đặc biệt là trẻ em. Đây quả là một dịp khiến những đứa trẻ mong chờ. Chúng rất háo hức mở quà và chơi các món đồ chơi mới.

Biểu tượng nổi tiếng nhất là Santa Claus – ông già Noel được tạo nên từ trí tưởng tượng với mái tóc dài màu trắng với một bộ râu và chiếc áo khoác màu đỏ được trẻ em tin tưởng mang đến cho chúng những món quà vào dịp Giáng Sinh.

Không thể không nhắc đến ý nghĩa thực sự của Giáng Sinh. Đó không phải là mua sắm, cây thông hay người tuyết, mà là tình cảm giữa người với người và sự hoà bình trên thế giới. Hy vọng rằng thông điệp này sẽ còn mãi.

Bài luận về Tết Dương Lịch (1/1) – New Year (January 1st)

Western New Year is one of the important holidays in Vietnam. The celebration of New Year according to Gregorian calendar becomes popular in Vietnam in recent years and it’s a public holiday in many countries. New Year’s Day celebrations vary widely across different cultures. Some children receive gifts on New Year’s Day in some countries.

The start of New Year’s Day is usually marked by fireworks and music as the clock strikes midnight between New Year’s Eve and New Year’s Day. Schools, post offices and government offices are closed, as are most businesses, in countries where New Year’s Day is a public holiday.

During this holiday, Vietnamese government permit people to have days off, and hold relevant activities. This is also a chance for people to go on a picnic, travel or just simply meet each other and hold small parties.

Dịch nghĩa:

Tết Dương Lịch là một trong những ngày lễ quan trọng ở Việt Nam. Việc mừng năm mới theo lịch Dương trở nên phổ biến tại Việt Nam trong những năm gần đây và ở một số quốc gia khác nữa. Tết Dương lịch rất khác nhau giữa các nền văn hóa. Một số trẻ em nhận được quà vào ngày Tết ở một số quốc gia.

Sự khởi đầu của ngày Tết Dương lịch thường được đánh dấu bằng pháo hoa và âm nhạc khi đồng hồ điểm nửa đêm giữa đêm giao thừa và ngày năm mới.Các trường học, bưu điện, văn phòng chính phủ và hầu hết các doanh nghiệp đều đóng cửa tại các quốc gia nơi tổ chức Tết Dương lịch là một ngày lễ chung.

Trong dịp này, người dân được nghỉ và tổ chức những hoạt động có liên quan đến ngày lễ. Đây là dịp để mọi người đi dã ngoại, đi du lịch hoặc chỉ đơn giản là gặp gỡ và tố chức những buổi tiệc nhỏ cùng nhau.

About