Tin Tức: uông bí

Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển đúng quy định

Nhận được thông báo hàng đến Theo quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển bạn sẽ nhận được thông báo trước ít nhất 1 ngày khi hàng hóa chuẩn bị đến.Khai báo hải quan hàng nhập Để có thể tiến hành khai báo hải quan, bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ theo quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển: Vận đơn5Mở và thông quan tờ khai Trong quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển thì bước tiếp theo là làm thủ tục hải quan tại cảng: Tờ khai luồng vàng: đóng thuế trước hoặc sau khi làm thủ tục mở tờ khai, mở tờ khai, thanh lý và nhận hàng.

Read More »