Tin Tức: tháp eiffel

Top 15 Sự thật thú vị về tháp Eiffel

Chiều cao của tháp Eiffel Kể cả ăng-ten trên đỉnh thì tháp Eiffel chỉ cao 324m nhưng nó vẫn là công trình cao nhất nước Pháp hiện nay.     Mục đích xây dựng tháp Eiffel Mục đích ban đầu của việc xây dựng tháp Eiffel là chào mừng 100 năm Cách mạng …

Read More »