Tin Tức: tả quả măng cụt

Top 6 Bài văn phân tích màn đối thoại giữa hồn Trương Ba và Đế Thích trong “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ hay nhất

Lưu Quang Vũ được biết đến là một hiện tượng của làng kịch Việt Nam trong những năm 80 của thế kỉ 20. Là một nghệ sĩ đa tài, ông có thể viết truyện ngắn, soạn kịch, làm thơ nhưng đóng góp của ông vẫn nổi bật nhất ở mảng …

Read More »