Tin Tức: núi chứa chan

Top 12 Môn đồ của Chúa Giêsu

12 môn đồ, còn được gọi là 12 sứ đồ hay đơn giản là “Nhóm mười hai”, là 12 môn đồ thân cận nhất của Chúa Giêsu. Họ được ví như là những viên đá nền tảng của Hội thánh. Mỗi người trong số họ đều là những người giúp …

Read More »