Tin Tức: màu sắc đẹp nhất

TOP 9 tiểu thuyết nổi tiếng nhất của tác giả Minh Hiểu Khê

Đây là một câu chuyện xứng đáng đứng trong top 10 tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Minh Hiểu Khê.Là một tiểu thuyết nổi tiếng nhất với một câu chuyện nhẹ nhàng, không có quá nhiều bi kịch như ở những tác phẩm trước của Minh Hiểu Khê.Là một câu chuyện cổ trang rất thành công của tác giả Minh Hiểu Khê.

Read More »