Tin Tức: linkedin

Top 9 nguyên nhân thất nghiệp của sinh viên

Hiện tượng sinh viên ra trường không có việc làm hay đi làm trái ngành là vấn đề nhức nhối trong nhiều năm nay ở nước ta.Có biết bao sinh viên hâm hở bước vào trường đại học danh tiếng và rồi ngỡ ngàng bước ra với câu hỏi mình sẽ làm gì đây?Trịnh Văn Tùng, Giảng viên chính Trường ĐHKHXH-NV (ĐHQGHN) phát biểu năm 2012: một thực tế hiện nay là sinh viên chưa được hướng nghiệp một cách bài bản mà chỉ hướng đến những ngành học vừa sức để đỗ và lấy được bằng ĐH.

Read More »