Tin Tức: không cần visa

Muốn đi du học cần bao nhiêu điểm IELTS?

Tùy vào từng quốc gia, từng trường Đại học, từng ngành nghề mà có những yêu cầu khác nhau về điểm số IELTS.Mỗi trường đại học sẽ có yêu cầu mức điểm IELTS khác nhau, vì vậy bạn cần phải tìm hiểu kĩ khi làm hồ sơ nhé.com đã chia sẻ thông tin với các bạn về đi du học cần bao nhiêu điểm IELTS, và một số yêu cầu điểm số IELTS ở trường đại học ở Mỹ, Úc, Canada.

Read More »