Tin Tức: hoa hồng michelangelo

Top 9 Người thông minh nhất lịch sử

Top 9 người thông minh nhất lịch sử với trí tuệ siêu phàm, tầm nhìn vượt thời gian, có nhiều sáng chế hữu ích, đóng góp vào quá trình phát triển của nhân loại. Albert Einstein Albert Einstein là nhà vật lý lý thuyết người Đức, ông là chủ nhân của thuyết tương đối tổng quát. …

Read More »