Tin Tức: cội nguồn

Ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu: Nguồn gốc, ý nghĩa

Cùng đi tìm hiểu về bày lễ Vu Lan Báo Hiếu: Nguồn gốc, ý nghĩa để có thể hiểu và biết được nguồn gốc và ý nghĩa thực sự của ngày lễ này.Nguồn gốc của lễ Vu Lan được ra đời từ sự tích Đức Mục Kiền Liên cứu được mẹ của mình khỏi lũ ngạ quỷ dưới địa ngục.Điều này cũng đồng nghĩa là ngày lễ Vu Lan có từ ngày đức phật, do ngài Mục Kiền Liên xin đức phật cách để cứu mẹ.

Read More »