Tin Tức: chàng trương

Top 6 Bài văn phân tích màn đối thoại giữa hồn Trương Ba và Đế Thích trong “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ hay nhất

Lưu Quang Vũ được biết đến là một hiện tượng của làng kịch Việt Nam trong những năm 80 của thế kỉ 20. Là một nghệ sĩ đa tài, ông có thể viết truyện ngắn, soạn kịch, làm thơ nhưng đóng góp của ông vẫn nổi bật nhất ở mảng …

Read More »

Top 5 Bài tóm tắt văn bản Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (trích Trưởng giả học làm sang) (Ngữ Văn 8) hay nhất

Mô-li-e (1622-1673) là nhà viết hài kịch Pháp. Cuộc đời Mô-li-e là cuộc đời chiến đấu của một nghệ sĩ dũng cảm, luôn luôn đứng về phía nhân dân chống lại những lực lượng phản động, nhà thờ, quý tộc, tầng lớp tư sản lạc hậu muốn kìm hãm xã …

Read More »

Top 7 Bài phân tích cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt trong “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ hay nhất

Trong làng kịch nói phong phú của Việt Nam, có lẽ ai cũng biết đến nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ – một hiện tượng vô cùng đặc biệt của sân khấu kịch trường của những năm tám mươi của thế kỉ XX. Tuy có tài ở nhiều lĩnh vực …

Read More »