Cao Bằng

Tỉnh Cao Bằng – Một số các thông tin cơ bản

 

 

Tên Dân số (người)2009 Hành chính
Thành phố (1)
1/ Cao Bằng 95.400 8 phường, 3 xã
Huyện (12)
2/ Bảo Lạc 57.820 1 thị trấn, 16 xã
3/ Bảo Lâm 62.000 1 thị trấn, 13 xã
4/ Hạ Lang 28.970 1 thị trấn, 13 xã
5/ Hà Quảng 43.670 1 thị trấn, 18 xã
6/ Hòa An 75.000 1 thị trấn, 20 xã

 

 

Tên Dân số (người)2018 Hành chính
7/ Nguyên Bình 46.480 2 thị trấn, 18 xã
8/ Phục Hòa 27.010 2 thị trấn, 7 xã
9/ Quảng Uyên 44.800 1 thị trấn, 16 xã
10/ Thạch An 36.040 1 thị trấn, 15 xã
11/ Thông Nông 26.530 1 thị trấn, 10 xã
12/ Trà Lĩnh 25.200 1 thị trấn, 9 xã
13/ Trùng Khánh 56.000 1 thị trấn, 19 xã

 

 

Cao Bằng là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Phía tây giáp tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang; phía nam giáp Bắc Kạn và Lạng Sơn. Phía bắc và phía đông giáp các địa cấp thị Bách Sắc và Sùng Tả của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Tỉnh lị là thành phố Cao Bằng nằm trên quốc lộ 3, cách thủ đô Hà Nội 286 km.

 

 

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_Bằng

 

 

Back to top button