Tin Tức: cá ngựa sài gòn

Top 7 Bài văn so sánh hình tượng “Người lái đò sông Đà” và “nhân vật Huấn Cao” trong 2 tác phẩm của Nguyễn Tuân hay nhất

Nguyễn Tuân (1910-1987) là một nhà văn suốt đời đi tìm cái đẹp. Trước cách mạng, ông quan niệm cái đẹp chỉ có trong quá khứ “Vang bóng một thời” và tài hoa nghệ sĩ chỉ có ở những con người xuất chúng của thời trước còn vương sót lại. …

Read More »