Bắc Kạn

Tham khảo một số thông tin cơ bản về Tỉnh Bắc Kạn

 

 

Bắc Kạn là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam, có tỉnh lỵ là thành phố Bắc Kạn, cách thủ đô Hà Nội 160 km. Đôi khi tên tỉnh được viết là Bắc Cạn, tuy nhiên tên Bắc Kạn được coi là chính thức và tỉnh Bắc Kạn có con dấu khắc chữ “Bắc Kạn” để chỉ đơn vị tỉnh

 

 

Tên Dân số (người)2009 Hành chính
Thành phố (1)
1/ Bắc Kạn 57.800 6 phường, 2 xã
Huyện (7)
2/ Ba Bể 46.350 1 thị trấn, 15 xã
3/ Bạch Thông 30.216 1 thị trấn, 16 xã

 

 

Tên Dân số (người)2009 Hành chính
4/ Chợ Đồn 48.112 1 thị trấn, 21 xã
5/ Chợ Mới 36.747 1 thị trấn, 15 xã
6/ Na Rì 37.000 1 thị trấn, 21 xã
7/ Ngân Sơn 27.680 1 thị trấn, 10 xã
8/ Pác Nặm 26.131 10 xã

 

 

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Bắc_Kạn

 

 

Back to top button